Tin Tức

TEAMBUILDING - MẬT MÃ HẢI TẶC

TEAMBUILDING - MẬT MÃ HẢI TẶC

A. Bối cảnh:Ngày xửa ngày xưa tại nơi sông nước Đồng Mô xuất hiện một toán cướp. Chúng luôn chặn...

TEAMBUILDING - THE WINNER

TEAMBUILDING - THE WINNER

Sự thành công của một doanh nghiệp, đó là kết quả của một tập thể đoàn kết, gắn...

TEAMBUILDING VỀ ĐÍCH

TEAMBUILDING VỀ ĐÍCH

Cuộc đời như là một đường đua thú vị. Bạn sẽ đồng hành cùng gia đình, cùng bạn...