• Tin Tức

  TEAMBUILDING - MẬT MÃ HẢI TẶC

  TEAMBUILDING - MẬT MÃ HẢI TẶC

  A. Bối cảnh:Ngày xửa ngày xưa tại nơi sông nước Đồng Mô xuất hiện một toán cướp. Chúng luôn chặn...

  TEAMBUILDING - THE WINNER

  TEAMBUILDING - THE WINNER

  Sự thành công của một doanh nghiệp, đó là kết quả của một tập thể đoàn kết, gắn...

  TEAMBUILDING VỀ ĐÍCH

  TEAMBUILDING VỀ ĐÍCH

  Cuộc đời như là một đường đua thú vị. Bạn sẽ đồng hành cùng gia đình, cùng bạn...