Tin Tức

ĐẠI NÁO HỒ ĐỒNG MÔ

ĐẠI NÁO HỒ ĐỒNG MÔ

Thay vì những chuyến đi biển xa hơn, cần thời gian hơn và chuẩn bị nhiều tiền hơn...

TEAMBUILDING - MẬT MÃ HẢI TẶC

TEAMBUILDING - MẬT MÃ HẢI TẶC

A. Bối cảnh:Ngày xửa ngày xưa tại nơi sông nước Đồng Mô xuất hiện một toán cướp. Chúng luôn chặn...

TEAMBUILDING - THE WINNER

TEAMBUILDING - THE WINNER

Sự thành công của một doanh nghiệp, đó là kết quả của một tập thể đoàn kết, gắn...