• Single Content

  TEAMBUILDING - XÂY DỰNG NGÔI NHÀ CHUNG

  I. Mục đích

  -Mỗi cá nhân nhân viên tự ý thức được những giá trị làm nên sức mạnh của doanh nghiệp, thúc đẩy công việc hoàn thành nhanh, hiệu quả nhất.

  -Tạo sự gắn kết giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhân viên với Doanh nghiệp.
   
  -Nhận viên coi Doanh nghiệp là một mái nhà chung, phát huy hết sức mạnh của bản thân để phát triển Gia đình lớn của mình 
   
  II. Đối tượng
   
  Doanh nghiệp, học sinh sinh viên, các diễn đàn...
   
  III. Bố cục chương trình
   
  Thời lượng: 4h
   
  - Phần 1: Kết nối sức mạnh
  - Phần 2: Xây dựng ngôi nhà chung

  Teambuilding-Xây dựng ngôi nhà chung Teambuilding-Xây dựng ngôi nhà chung
  Teambuilding-Xây dựng ngôi nhà chung Teambuilding-Xây dựng ngôi nhà chung

  Góp ý với chúng tôi

  Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.