• Single Content

    TẢI ĐẠN

    Người chơi điều khiển 1 tấm gỗ thông qua những sợi dây. Trên tấm gỗ đạt 1 quả bóng (hoặc 1 cốc nước)
    - Người chơi đi chuyển thật khéo về đích sao cho không làm rơi quả bóng (hoặc làm đổ cốc nước).

    Góp ý với chúng tôi

    Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.