Nhà Nón

Product

Nhà nón Xuyến Chi chứa tối đa 8-9 người có nhà vệ sinh riêng, có điều hòa.

Giá 1.000.000đ

Nhà nón Mộc Miên chứa tối đa 10-11 người có nhà vệ sinh riêng, có điều hòa.

Giá 1.200.000đ