Nhà Nón

Product

Địa điểm : Sơn Tinh Camp 3

Nhà nón nhỏ chứa tối đa 6-7 người sử dụng nhà vệ sinh chung, có quạt. Giá 700.000đ

Kích thước : 4m x 3m 

Nhà nón lớn chứa tối đa 10 người có nhà vệ sinh riêng, có điều hòa. 

Kích thước : 5m3 x 3m

Giá 1.500.000đ