Nhà Nón

Product

Địa điểm : Sơn Tinh Camp 3

Nhà nón nhỏ chứa tối đa 6-7 người sử dụng nhà vệ sinh chung, có quạt. Giá 700.000

Nhà nón lớn chứa tối đa 10 người có nhà vệ sinh riêng, có điều hòa.

Giá 1.500.000đ