Tin Tức

THỰC ĐƠN 150K /Người

THỰC ĐƠN 150K /Người

Thực đơn tính theo mâm 6 người hoặc mâm 10 ngườiLiên hệ Sơn Tinh Camp đặt dịch vụ...

THỰC ĐƠN BBQ

THỰC ĐƠN BBQ

Thực đơn tính theo mâm 6 người hoặc mâm 10 ngườiGiá trị tính theo người x số người...

THỰC ĐƠN XUẤT

THỰC ĐƠN XUẤT

Thực đơn tính đặt theo mâm 6 người hoặc 10 ngươiGiá trị thực đơn tính trên người x ...