Single Content

THỰC ĐƠN XUẤT

Thực đơn tính đặt theo mâm 6 người hoặc 10 ngươi

Giá trị thực đơn tính trên người x  số người / mâm


Liên hệ Sơn Tinh Camp đặt dịch vụ :

+ Địa chỉ VPHN : P.305, số 109 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
+ Điện thoại : 024 6682 2065 / 024 62816115 / 024 6291 1509 / 024 6650 6764

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.