Single Content

TB- XÂY DỰNG NGÔI NHÀ CHUNG

I. Mục đích

-Mỗi cá nhân nhân viên tự ý thức được những giá trị làm nên sức mạnh của doanh nghiệp, thúc đẩy công việc hoàn thành nhanh, hiệu quả nhất.

-Tạo sự gắn kết giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhân viên với Doanh nghiệp.
 
-Nhận viên coi Doanh nghiệp là một mái nhà chung, phát huy hết sức mạnh của bản thân để phát triển Gia đình lớn của mình 
 
II. Đối tượng
 
Doanh nghiệp, học sinh sinh viên, các diễn đàn...
 
III. Bố cục chương trình
 
Thời lượng: 4h
 
- Phần 1: Kết nối sức mạnh
- Phần 2: Xây dựng ngôi nhà chung

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.