Tin Tức

CHUYỀN BÓNG MÁNG

CHUYỀN BÓNG MÁNG

Đội sử dụng máng nước để đưa nước (hoặc bóng) từ vạch xuất phát về đến đích.Không cầm...

THĂNG BẰNG DÂY

THĂNG BẰNG DÂY

2 sợi dây buộc vào 1 cây. Cả đội giữ 2 sợi dây thật chắc để lần lượt...

GÓP NƯỚC

GÓP NƯỚC

Các thành viên sử dụng dụng cụ ban tổ chức cung cấp, không được dùng tay chạm vào...

NÉM BÓNG VÀO RỔ

NÉM BÓNG VÀO RỔ

Mỗi đội điều khiển 1 chiếc giỏ rỗng đáy thông qua các sợi dây. Đội cử ra 3...

VƯỢT TƯỜNG LỬA

VƯỢT TƯỜNG LỬA

Người chơi có nhiệm vụ vận chuyển hết đồng đội từ bên này sang phía bên kia của...

KÉO CO 4 ĐỘI

KÉO CO 4 ĐỘI

4 đội sẽ xếp thành các hàng dọc xung quanh 1 vòng tròn được kẻ sẵn. Theo vị...

CUỘC ĐUA CON RẾT

CUỘC ĐUA CON RẾT

Người chơi ngồi thành hàng dọc, chân người ngồi sau quặp vào hông người đằng trước. Cả hàng...

TẢI ĐẠN

TẢI ĐẠN

Người chơi điều khiển 1 tấm gỗ thông qua những sợi dây. Trên tấm gỗ đạt 1 quả...