Single Content

BÓNG RỪNG

Mục đích : Nhằm rèn luyện sức nhanh, khả năng phối hợp, khéo léo, chính xác.

Số lượng người chơi: 2 đội, tối thiểu 6 người/đội.

Các dụng cụ cần thiết: áo đội/ khăn đội, bóng ném hoặc bóng chuyền, trọng tài

Luật chơi: .

Đại diện của hai đội (có thể là hai đội trưởng) đứng ở giữa sân chuẩn bị tranh bóng. Khi trọng tài tung bóng cho bắt đầu cuộc chơi, hai đại diện nhảy lên tranh bóng, sau đó chuyền ngay  cho đồng đội (chuyền một), người nhận được chuyền bóng cho bạn tiếp theo (chuyền hai). Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào chuyền được 6 lượt liên tục mà không bị rơi bóng và không bị đối phương bắt mất bóng thì được tính một điểm. Sau đó, giao bóng cho đội bạn và trò chơi lại tiếp tục, cứ như vậy trong khoảng 5 - 10 phút, đội nào được nhiều điểm, đội đó thắng cuộc.

Chú ý :
+ Khi một đội chuyền bóng cho nhau, đội kia có quyền tranh bóng bằng cách đón bắt hoặc đánh cho bóng rơi rồi nhặt lấy bóng.
+ Nếu để bóng rơi, nhặt bóng lên và tiếp tục chơi bình thường, nếu để đội bạn lấy mất bóng thì những lần chuyền trước đó không còn tác dụng để tính số lần chuyền liên tục nữa.
+ Không được chuyền bóng qua, lại chỉ có 2 người, mà phải theo nhóm 3 người trở lên.
+ Tuyệt đối không được xô đẩy, chèn, ngáng chân nhau khi tranh bóng.

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.