Single Content

CHUYỀN BÓNG MÁNG

Đội sử dụng máng nước để đưa nước (hoặc bóng) từ vạch xuất phát về đến đích.

Không cầm trực tiếp vào máng nước mà chỉ được cầm vào dây.

Đội đổ đầy xô nước (nếu chơi với nước)

Đội mang hết số bóng về đích (nếu chơi với bóng)

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.