Single Content

GÓP NƯỚC

Các thành viên sử dụng dụng cụ ban tổ chức cung cấp, không được dùng tay chạm vào cốc, chỉ sử dụng  dây đã nối vào  1 chiếc cốc, đi lấy nước từ vạch xuất phát, đổ đầy 2 chai nước ở vạch đích

Cử 1 người ngồi ở vạch đích dùng chân giữ chai nước

Đội thắng là đội có chai đầy nước nhanh nhất 

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.