Single Content

KÉO CO 4 ĐỘI

4 đội sẽ xếp thành các hàng dọc xung quanh 1 vòng tròn được kẻ sẵn. Theo vị trí đã được bốc thăm. Khi có hiệu lệnh của trọng tài, người chơi cầm dây kéo.

Bắt buộc số lượng nam nữ giữa các đội phải đồng đều nhau

Đội thắng là đội kéo được quả cầu được buộc ở giữa về phía khoảng sân của mình.

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.