Tin Tức

NÉM BÓNG VÀO RỔ

NÉM BÓNG VÀO RỔ

Mỗi đội điều khiển 1 chiếc giỏ rỗng đáy thông qua các sợi dây. Đội cử ra 3...

KÉO CO 4 ĐỘI

KÉO CO 4 ĐỘI

4 đội sẽ xếp thành các hàng dọc xung quanh 1 vòng tròn được kẻ sẵn. Theo vị...

CUỘC ĐUA CON RẾT

CUỘC ĐUA CON RẾT

Người chơi ngồi thành hàng dọc, chân người ngồi sau quặp vào hông người đằng trước. Cả hàng...

TẢI ĐẠN

TẢI ĐẠN

Người chơi điều khiển 1 tấm gỗ thông qua những sợi dây. Trên tấm gỗ đạt 1 quả...