Single Content

TẢI ĐẠN

Người chơi điều khiển 1 tấm gỗ thông qua những sợi dây. Trên tấm gỗ đạt 1 quả bóng (hoặc 1 cốc nước)
- Người chơi đi chuyển thật khéo về đích sao cho không làm rơi quả bóng (hoặc làm đổ cốc nước).

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.