Single Content

THĂNG BẰNG DÂY

2 sợi dây buộc vào 1 cây. Cả đội giữ 2 sợi dây thật chắc để lần lượt từng thành viên đi hết quãng đường dây

Đội thắng là đội có toàn bộ thành viên hoàn thành thử thách trước.

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.