Product

BẾP NHỎ: 40x60cm

Gồm: 3kg than và 1 vỉ nướng

Giá: 150.000đ

Small BBQ Grill with 3 kg of coals.

BẾP TO : 60x80cm

Gồm 5kg than và 2 vỉ nướng

Giá: 250.000đ

Big BBQ Grill with 5 kg of coals.