Trại 4 người/ 4-man tent

300,000₫

Product

Loại hình : Qua đêm

Sức chứa: 4 người lớn.

Kích thước : 2.1m x 2.1m x 1.4m 

Tiện nghi: Có chăn, gối, chiếu. (không có quạt và điện)

Including pillows, blanket.