Trại để đồ

300,000₫

Product

Loại hình : Trong ngày

Kích thước 6.8m x 3m x 2m

Tiện nghi: Không chăn gối, cắm bãi cỏ, sử dụng trong ngày.