Trại để đồ/ During the day tent

300,000₫

Product

Loại hình : Trong ngày

Kích thước 6.8m x 3m x 2m

Tiện nghi: Không chăn gối, cắm bãi cỏ, sử dụng trong ngày. 

During the day tent, without pillows, blankets.