Trại hai người/ 2-man tent

200,000₫

Product

Loại hình : Qua đêm

Sức chứa: 2-3 người, chống côn trùng,chăn gối.

Kích thước 2mx2m

Including pillows, blanket.