Trại tập thể 10 người/ 10-man tent

600,000₫

Product

Loại hình : Qua đêm

Sức chứa: 8-10 người, có nhiều cửa, 2lớp chống muỗi, có chăn gối.

Kích thước 6.8mx3mx2m

Including pillows, blankets.