img

MENU 150k

Thực đơn 150k / người

Áp dụng cho mâm 6 người – đặt từ 2 mâm trở lên

Translate »