banner

Thực đơn

THỰC ĐƠN 180k / Người Ngồi Mâm 6 người hoặc 10 người Áp dụng từ 2 mâm trở lên

Mẹt đồ ăn cho 3 – 4 người

Thực đơn 150k / người Áp dụng cho mâm 6 người – đặt từ 2 mâm trở lên

 THỰC ĐƠN 125k Áp dụng cho mâm 6 người

Thực đơn BBQ  Chi phí áp dụng cho mâm 6 người x đơn giá các menu

Translate »