banner

Thực đơn

Mẹt đồ ăn cho 3 – 4 người

Thực đơn 150k / người Áp dụng cho mâm 6 người

 THỰC ĐƠN 125k Áp dụng cho mâm 6 người

Thực đơn BBQ  Chi phí áp dụng cho mâm 6 người x đơn giá các menu

Translate »