Trận giả – Trận địa rừng keo

Trở lại tuổi thơ với GAME TRẬN GIẢ – GAY CẤN – HACK NÃO – CHIẾN THUẬT chỉ có tại Sơn Tinh Camp – Team Building – trận địa giữa rừng độc đáo có một không hai .

Translate »