HỘI TRẠI CHÀO MỪNG 26 - 3

Nơi mỗi cá nhân được hòa vào một tập thể với toàn bộ lòng nhiệt huyết, đam mê, cống hiến. Nơi mỗi tập thể là sức mạnh của khối đoàn kết, là sức mạnh của sự sáng tạo, là niềm tin và tinh thần xung kích Đó chính là HỘI TRẠI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liên hệ Sơn Tinh Camp : P.305, số 109 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 024 6682 2065 / 024 62816115 / 024 6291 1509 / 024 6650 6764

HỘI TRẠI CHÀO MỪNG 26 - 3

DỊCH VỤ

Trại 4 người Giá 300,000₫
Trại để đồ Giá 300,000₫
Trại hai người Giá 200,000₫
Xe bus Giá 1,000,000₫

VIDEO

v

ALBUM ẢNH

#
#
#
#
#
#
#
#