LỀU TRẠI 2 NGƯỜI

LỀU TRẠI 2 người

Kích thước : 2m2 x 2m2

Bao gồm :

+ Chăn , gối, tấm lót

Chi phí :

+ Nghỉ qua đêm : 200.000đ

+ Thêm đệm xốp 5cm  : + 100.000k/ lều

Translate »