NHÀ SÀN CỘNG ĐỒNG

NHÀ SÀN A

Sức chứa tối đa 130 người

Chi phí :

+ Trong ngày : 7.000.000đ

( Bao gồm chiếu, điều hòa 2 chiều , quạt trần )

+ Qua đêm : 13.000.000đ

( Bao gồm : chăn , gối , điều hòa 2 chiều, quạt trần )

NHÀ SÀN B

Sức chứa tối đa 30 – 40 người

Chi phí :

+ Trong ngày : 2.000.000đ

( Bao gồm chiếu, quạt trần )

+ Qua đêm : 4.000.000đ

( Bao gồm : chăn , gối, quạt trần )

NHÀ SÀN C

Sức chứa tối đa 50 người

Chi phí :

+ Trong ngày : 2.500.000đ

( Bao gồm chiếu, điều hòa 2 chiều , quạt trần )

+ Qua đêm : 5.000.000đ

( Bao gồm : chăn , gối , điều hòa 2 chiều, quạt trần )

NHÀ SÀN D

Sức chứa tối đa 50 người

Chi phí :

+ Trong ngày : 3.000.000đ

( Bao gồm đệm, điều hòa 2 chiều , quạt trần )

+ Qua đêm : 6.000.000đ

( Bao gồm : đệm, chăn , gối , điều hòa 2 chiều, quạt trần )

Translate »