LỀU TRẠI 4 NGƯỜI

LỀU TRẠI 4 người

Kích thước : 2m2 x 2m5

Bao gồm :

+ Chăn , gối, tấm lót

Chi phí :

+ Nghỉ qua đêm : 300.000đ

+ Thêm đệm xốp 5cm  : + 100.000k/ lều

Translate »