Product

Kích thước cả nhà sàn : 11m5 + 7m3 - cho tối đa 50 người / cả nhà sàn .

Loại hình : nghỉ chia khoang

Nghỉ qua đêm: Có chiếu, chăn , màn. Một khoang tối đa 15-20 người

Dịch vụ có tại: Camp 1 và Camp 3

+ Nhà sàn trong ngày :

+ Nhà sàn ngủ qua đêm :